AllZorg

Klachtafhandeling

Klachtenprocedure ALLZORG.NL

 

1.  Een klacht wordt door Allzorg.nl als klacht gezien als de klager het gebrek of incident als een klacht ziet en dit via het contactformulier meldt bij Allzorg.nl. Is dit niet het geval dan spreken we over een opmerking.


Klachten moeten via het contactformulier gemeld worden. Het contactformulier vindt u op de website www.allzorg.nl, zie klantenservice, contactformulier.

 

2.  Wanneer een klacht telefonisch binnenkomt, zal telefonisch uitgelegd worden over de te volgen procedure. Zie punt 1 hierboven.

 

3.  Ontvangen klachten worden in behandeling genomen wanneer zij zijn voorzien van naam, een telefoonnummer en e-mailadres, dit ten behoeve van een snelle communicatie. Tevens dient er een uiteenzetting gedaan te worden over de aard van de klacht, wanneer het artikel gekocht is en het factuurnummer.

 

4.  De klacht wordt geregistreerd in een klachtdossier en voorzien van een uniek nummer.

 

5.  De klacht wordt per e-mail bevestigd aan de klager. De bevestiging bevat:

  • Het unieke klachtennummer
  • Aard van de klacht
  • Naam en telefoonnummer van de behandelend persoon
  • De gewenste termijn van afhandeling

 

Mocht deze termijn niet haalbaar blijken dan krijgt de klager hierover bericht waarin gemotiveerd waarom de beslissing wat langer duurt dan de eerder genoemde termijn van afhandeling.

 

6.  Betreft de klacht een niet zichtbaar gebrek of tekortkoming aan een geleverd verpleeg- of hulpmiddel, dan dient de klager deze binnen drie dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen twee maanden na levering te melden. Door niet-inachtneming van voormelde termijn vervallen alle aanspraken van de wederpartij ten aanzien van de beweerde klachten.

 

7.  De directie verzamelt gegevens omtrent de klacht. De klager kan, wanneer dit nodig wordt gevonden om tot een goed oordeel te komen, nogmaals om een schriftelijke uiteenzetting worden gevraagd. Zodra er voldoende informatie beschikbaar is om tot een goed oordeel te komen, neemt de directie een beslissing.

 

Deze beslissing wordt per e-mail kenbaar gemaakt aan de klant.

In de beslissing staan de volgende zaken: 

Aard van de klacht

  • klachtennummer
  • Naam van de persoon die de klacht heeft behandeld
  • Het resultaat van het onderzoek naar de klacht
  • De beslissing
  • De motivering van de beslissing
  • De genomen maatregelen

 

8.  Bij klachten die niet naar tevredenheid zijn opgelost kan de klager zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

 

Er wordt door Allzorg.nl gestreefd naar een afhandeling van de klacht binnen 14 dagen.

 

 

Copyright ©2016 www.Allzorg.nl onderdeel van Vof Thijsse Trading
Gewijzigd 9 februari 2016
Gewijzigd 7 januari 2019